header foto header foto header foto

 

Arbitrage

Wedstrijden van senioren en junioren worden gefloten door spelers uit de seniorenteams en junioren uit de A en B-teams. De arbitragecommissie zorgt ervoor, dat iedereen periodiek wordt ingedeeld. 

 

De aanwezigheid tijdens de wedstrijd van een ingedeelde scheidsrechter is de verantwoordelijkheid van het team van de ingedeelde scheidsrechter. Wanneer de persoon die is ingedeeld niet zelf kan fluiten, moet hij of zij zelf zorgen voor een vervanger, bij voorkeur uit zijn of haar eigen team. Het team van degene die een vervanger regelt, blijft verantwoordelijk voor aanwezigheid van een scheidsrechter. De vervangende scheidsrechter wordt tijdig doorgegeven aan de arbitragecommissie door de persoon die vervanging heeft geregeld.


Als een ingedeelde scheidsrechter niet aanwezig is en geen vervanger heeft geregeld, zal het bestuur dit terugkoppelen aan de coach van het team van de betreffende speler.

Aan deze coach wordt gevraagd passende maatregelen te treffen en deze maatregelen terug te koppelen naar het bestuur om herhaling te voorkomen.